Kalkulator for forsinkelsesrenten

Bruk kalkulatoren for forsinkelsesrenter for å finne ut rentebeløpet hvis en faktura blir betalt f.eks. en uke for sent.

Kalkulator for forsinkelsesrenten

%

Forsinkelsesrenter er når betalingen er sen dager.

Bruke Kalkulator for forsinkelsesrenten

Angi en dato i Kalkulator for forsinkelsesrenten (f.eks. dagen etter fakturaens forfallsdato) hvor beregningen starter og datoen når beløpet vil bli betalt.

Forsinkelsesrenter

Forsinkelsesrenter er en rente som skyldneren er pliktig å betale når betalingen er forfalt og ikke betalt innen tidspunktet som er angitt i låneavtalen. Nåværende forsinkelsesrenter er 7 poeng høyere enn referanserenten som publiseres hvert halvår av den europeiske sentralbanken (finsk lov 340/2002).

Forsinkelsesrenter løper fra dagen etter forfallsdato i betalingsvilkår som har blitt gitt en forfallsdato. Hvis det ikke er angitt noen bindende forfallsdato starter betaling av renter 30 dager etter av kreditors faktura eller datoen hvor beløpet ble krevd.

Kilder og mer informasjon
  1. Wikipedia: forsinkelsesrente
  2. Wikipedia: annual percentage rate

Du er kanskje også interessert i