Ordteller / Tegnteller

Ordtelleren / Tegntelleren forteller deg raskt f.eks. hvor mange ord, tegn og setninger det er i teksten din.

Ordteller / Tegnteller

0 ord 0 tegn
 • 0 ord
 • 0 tegn
 • 0 tegn (med mellomrom)
 • 0 setninger
 • 0 avsnitt
 • 0 ord i en setning
 • 0 tegn i en setning

  Informasjon om ordtelleren

  Ordtelleren forteller deg hvor mange ord, tegn, setninger og avsnitt det er i teksten din. I tillegg viser ordtelleren de 10 vanligste ordene i teksten og deres proporsjon i forhold til andre ord.