Temperaturkonverter

Bruk temperaturkonverteren til å enkelt konvertere forskjellige enheter for temperatur.

Temperaturkonverter

Konverteringstabell for temperaturenheter

Konverteringstabellen viser hvordan forskjellige omregninger gjøres.

FraTilKonverteringsberegning
FahrenheitCelsius°C = (°F − 32) / 1,8
CelsiusFahrenheit°F = (°C) · 1,8 + 32
FahrenheitKelvinK = (°F + 459,67) / 1,8
KelvinFahrenheit°F = K · 1,8 − 459,67
KelvinCelsius°C = K − 273,15
CelsiusKelvinK = °C + 273,15