Lengdekonverter / Avstandskonverter / Tommekonverter

Bruk lengdekonverteren til å enkelt konverter forskjellige enheter for lengde og avstand. For eksempel, 1 tomme er 0,0254 meter.

Lengdekonverter

Konverteringstabell: Lengdekonverter

Konverteringstabellen viser hvor mye en meter (m) er i forskjellige enheter.

Metrisk

VerdiEnhet
1000000000000Picometer (pm)
10000000000Angstrom
1000000000Nanometer (nm)
1000000Micrometer (µm)
1000Millimeter (mm)
100Centimeter (cm)
10Desimeter (dm)
1Meter (m)
0,1Dekameter (dam)
0,01Hektometer (hm)
0,001Kilometer (km)

Utdatert finsk

VerdiEnhet
336,700337Linja
6,756756757Kortteli
1,683501684Ell
1Juoksumetri (jm)
0,000937383Verst
0,000133333333333Poronkusema

Britiske og amerikanske

VerdiEnhet
472,440870482Linje
39,3700787402Tomme
9,84251968504Hånd
4,9709695379Link
3,28083989501Fot (ft)
1,09361329834Yard (yd)
0,198838781516Rod (rd)
0,049709695379Kjede
0,0049709695379Furlong
0,00062137Mile
0,000207123730746Liga

Sjøfart og luftfart

VerdiEnhet
0,546806649169Fathom
0,00539956803456Kabellengde
0,00455672207641Kabel
0,000539956803456Nautisk mil
0,000179985601152Sjølengde

Astronomisk

VerdiEnhet
6,68458712267E−12Astronomisk enhet (AU)
1,05702099772E−16Lysår
3,2407788499E−17Parsek (pc)
7,67593433392E−27Rødforskyvning

Andre

VerdiEnhet
56692,5562674Twip
3793,8109286Pixel (px)
0,198838781516Perch