Hastighetskonverter

Bruk hastighetskonverteren til å enkelt konvertere forskjellige enheter for hastighet.

Hastighetskonverter

Konverteringstabell: Hastighetskonverter

Konverteringstabellen viser hvor mye en kilometer pr time (km/t) er i forskjellige enheter.

Metrisk

VerdiEnhet
1Kilometer pr time (km/t)
0,277777777778Meter pr sekund (m/s)
1000000000Kilometer pr sekund (km/s)

Britiske og amerikanske

VerdiEnhet
0,911344415281Fot pr sekund
0,62137273665Miles pr time (mph)

Sjøfart og luftfart

VerdiEnhet
0,5399568Knop

Andre

VerdiEnhet
0,00080971659919Mach (lydens hastighet gjennom luft)
9,26566931106E−10Lysets hastighet (c)