Konverter for areal, hektar og ar

Bruk arealkonverteren til å enkelt konvertere forskjellige arealenheter. For eksempel, 1 hektar er 100 ar.

Arealkonverter

Konverteringstabell: Arealkonverter

Konverteringstabellen viser hvor mye en kvadratmeter (m²) er i forskjellige enheter.

Metrisk

VerdiEnhet
1E+28Barn (b)
1000000Kvadratmilllimeter (mm²)
10000Kvadratcentimeter (cm²)
100Kvadratdesimeter (dm²)
1Kvadratmeter (m²)
1Ar (a)
1Dekar
1Hektar (ha)
1E−05Kvadratkilometer (km²)

Britiske og amerikanske

VerdiEnhet
154990700558Kvadrattomme
107639104167Kvadratfot (ft²)
11959900463Kvadrat-yard (yd²)
198838781516Perch
107639104167Kvadrat
395368651615Kvadrat-stang
988421629037Kors
247105381467Acre
154440,869996Gård
38610,2158593Kvadratmil
1072,50601864Kommune

Utdatert finsk

VerdiEnhet
2834177918Kvadrat-ell
11344299Kannunala
649350649Kapanala
4058441558Panninala
2025726729Tynnyrinala

Til sammenligning

VerdiEnhet
5109616605Tennisbane (2 spillere)
3833376906Tennisbane (4 spillere)
1360544218Fotballbane
625Rai