Kalkulator for volum av sylinder og -areal

Denne kalkulatoren lar deg beregne volumet og arealet til en sylinder når vi kjenner sylinderens høyde og enten basens areal eller radius på basesirkelen.

Kalkulator for volum av sylinder og -areal

Sylinderens volum og areal

Volumet `V` for en rett sylinder beregnes med formelen:

`V = Ah`, hvor `A` er arealet på sylinderens base og `h` er høyden.

hvis radius på basesirkelen er kjent:

`V = pir^2h`, hvor `r` er radius på basesirkelen og `h` er høyden.

cylinder
Kilder og mer informasjon
  1. Wikipedia: sylinder