Kalkulator for volum av kule og -areal

Bruk denne kalkulatoren til å finne volum og areal for en kule ved bruk av enten kulens radius, diameter eller omkrets.

Kalkulator for volum av kule og -areal

Volum av kule og -areal

Arealet `A` for en kule beregnes med formelen

`A = 4pir^2`, hvor `r` er kulens radius.

Volumet `V` for en kule beregnes med formelen:

`V = (4pir^3)/3`

Hvis kulens diameter `d` og omkretsens lengde `C` er kjent, kan arealet beregnes (uten tallet `pi`) med formelen:

sphere

`A=Cd`

og volumet med formelen:

`V = (Cd^2)/6`

Kilder og mer informasjon
  1. Wikipedia: kule (geometri)