Vitenskapelig kalkulator

Den vitenskapelige kalkulatoren er en kalkulator som kan utføre komplekse beregninger.

Vitenskapelig kalkulator

Instruksjoner for den vitenskapelige kalkulatoren

BS - sletter det siste tallet
CE - sletter det sist angitte hele tallet
CA - starter kalkulatoren

Du er kanskje også interessert i