Kalkulator for areal av trekant-, side og vinkel

Bruk denne kalkulatoren til å løse de ukjente vinklene, sidene og arealet for en trekant ved å oppgi tre kjente verdier.

Kalkulator for areal av trekant-, side og vinkel

triangle

Kalkulator for areal av trekant-, side og vinkel

Bruk areal av trekant kalkulator til å løse de ukjente vinklene, sidene og arealet for en trekant ved å oppgi 3 kjente verdier.

Lengdene på sidene må angis i samme enhet. For eksempel kan du ikke direkte løse en trekant hvor sidene er 8 m, 90 cm og 2 000 mm. For å kunne løse en slik trekant må sidenes lengder konverter angis i samme enhet.

Sidenes lengder må være positive og vinklene må være større enn 0° og mindre enn 180°.

Når tre sider er kjent (SSS) kan det dannes en individuell løsning. Det blir en umulig løsning hvis den lengste siden er lenger enn summen av de to andre sidene.

Når to vinkler og en side er kjent (ASA), kan en individuell løsning alltid dannes når summen av de oppgitte vinklene er mindre enn 180°.

Når to sider og vinkelen mellom dem er kjent (SAS) kan det alltid dannes en individuell løsning.

Når to sider og vinkelen motsatt til en side er kjent (SSA) kan resultatet enten bli umulig, en individuell løsning, eller to løsninger.

Kilder og mer informasjon
  1. Wikipedia: trekant
  2. Wikipedia: cosinussetningen
  3. Wikipedia: sinussetning