Prosentregning / Regne ut prosenter / Formler for prosentregning

Eksempler på prosentregning. F.eks. Hvor mye er 12,5 % av 3 135 euro? 3 135/100 x 12,5 = 391,875.

Eksempler på prosentregning

Hvor mye er 12,5 % av 3 135 euro?
3135/100 x 12,5 = 391,875 kr

26 % av hvilket tall er 377 euro?
100 x 377 / 26 = 1450 kr

Hvilken prosent av 840 er 64?
64 x 100 / 840 = 7,619...

Hvis en mobiltelefon blir kjøpt for 320 euro og solgt med 25 % tap, hvor mye får du når du selger telefonen?
320 - (25 x 320 / 100) = 240 kr

En mobiltelefon ble solgt med 20 % tap. Hvor mye kostet den når kjøpsprisen var 90 euro?
90 - (20 x 90 / 100) = 72 kr

Lønnen ble redusert med 9 %. Hvor mye er lønnen etter reduksjonen? Lønnen før reduksjon var 25 euro pr time.
(100-9) / 100 * 25 = 22,75 kr

Hvor mange prosent mer er 500 euro sammenlignet med 400 euro?
(500 * 100 / 400) - 100 = 25 prosent

Hvor mange prosent mindre er 77 euro sammenlignet med 115 euro?
100 x (115-77) / 115 = 33,04... prosent .

Du er kanskje også interessert i