Kalkulator online

Den online kalkulatoren kan utføre grunnleggende beregninger.

Online kalkulator

Instruksjoner for online kalkulator

BS - sletter det siste tallet
CE - sletter det sist angitte hele tallet
CA - starter kalkulatoren

Du er kanskje også interessert i