Kalkulator for gjennomsnitt, median og modus

Bruk denne kalkulatoren til enkelt å beregne aritmetisk gjennomsnitt, median og modus for tall.

Kalkulator for gjennomsnitt, median og modus

Angi alle tall separert med et komma (,). Bruk punktum (.) som desimalpunkt. For eksempel: 4.9, 2.2, 4, 6, 6.8, 5, 6, 6.

Antall tall
Gjennomsnitt
Median
Modus
Tall i stigende rekkefølge

Kalkulator for gjennomsnitt, median og modus

Kalkulatoren for gjennomsnitt, median og modus hjelper deg med å løse statistiske problemer. Dette gjør beregning av gjennomsnitt, median og modus enkelt. Du kan bruke kalkulatoren til å beregne f.eks. gjennomsnittskarakter for et vitnemål.

Du er kanskje også interessert i