Areal av sirkel kalkulator

Bruk sirkelarealkalkulatoren til å beregne areal, diameter, omkrets og radius for en sirkel.

Areal av sirkel kalkulator

Areal av sirkel

Lengden `C` av omkretsen (perimeter) til en sirkel beregnes med formelen:

`C = 2pir`, hvor `r` er sirkelens radius.

Radius kan også uttrykkes med diameter, hvor `2r = d`:

`C=pid`

Arealet `A` inne i sirkelen beregnes med formelen:

circle

`A=pir^2`, hvor `r` er radius av sirkelen eller tilsvarende:

`A=pi/4d^2`, hvor `d` er sirkelens diameter

Hvis sirkelens diameter `d` og omkretsens lengde `C` er kjent, kan arealet beregnes (uten tallet `pi`) med formelen:

`A = Cd/4`


Informasjon om areal av sirkel kalkulator

Bruk areal av sirkel kalkulator til å beregne areal, diameter, omkrets og radius for en sirkel.

Kilder og mer informasjon
  1. Wikipedia: sirkel