Hvordan regne ut BMI / Regne ut BMI

BMI beregnes ved bruk av en enkel formel.

Regne ut BMI

BMI er et mål for høyde i forhold til vekt, noe som gir et indekstall som angir forholdet for vekt delt på kvadratet av høyde (kg/m2).

Tradisjonell BMI

BMI beregnes ved å dele vekt (kg) på kvadratet av høyde (kg/m2). BMI er den mest populære og praktiske vektbaserte indikatoren for å måle overvekt og undervekt.

En enkel måte for å beregne tradisjonell BMI er å dele vekten to ganger på høyden. For eksempel, 77 kg / 1,77 m / 1,77 m er omtrent 24,6.

En ny måte for å beregne BMI

Det er delte meninger om hvor sannferdig tradisjonell BMI er. Matematiker Nick Trefethen fra University of Oxford har utviklet en ny formel for beregning av BMI som, ifølge ham, tar hensyn til forvrengingen som følger av høyden.

I Trefethens formel er vektkoeffisienten kvadratroten av gjennomsnittlig menneskelig høyde, 1,69 m. Han forklarer effekten på 2,5 med at mennesker ikke er todimensjonale, så vekt skal heller ikke måles på det grunnlaget.

Tradisjonell matematisk formel

`"BMI" = "Vekt[kg]" / ("Lengde[m]"^2)`

Ny matematisk formel

`"Ny BMI" = "1,3 Vekt[kg]" / ("Lengde[m]"^"2,5")`

Kilder og mer informasjon
  1. Nick Trefethen: BMI
  2. BMI: Does the Body Mass Index need fixing

Du er kanskje også interessert i